Konsultacje

Po wstępnej rozmowie ustalam termin konsultacji. Warunkiem odbycia konsultacji jest bezzwrotna przedpłata najpóźniej na dzień przed terminem. Dlaczego bezzwrotna? Ponieważ każdą osobę traktuję indywidualnie i specjalnie się do niej przygotowuję.

Konsultacje mogą się odbywać za pośrednictwem skype, oraz na odległość bez Twojego udziału. Mogę też z Tobą się spotkać osobiście, każdym miejscu.

  • Przedpłata 150 zł
  • Godzina zwykłej sesji 300 zł
  • Godzina sesji biznesowej 500 zł